Hva betyr det å tilbakebetale et lån?

Tilbakebetale lån

Som forbruker har du en rekke plikter og rettigheter i forbindelse med opptak av lån. Disse finnes for å beskytte långiveren mot dårlige betalere og manglende tilbakebetaling og for å beskytte deg som kunde mot urettferdig behandling og feil rådgivning.

Her ser vi på hvilke plikter du har når du tar opp et lån på nett, og samtidig ser vi nærmere på dine rettigheter. Slik kan du få helt styr på hvordan du som forbruker står når du har tatt opp et forbrukslån på nett.

Plikter ved låneoptakk

Når du tar opp et lån, da har du selvfølgelig også plikt til å nedbetale det igjen. Det vil si at du må tilbakebetale det totale beløpet som du har lånt samt alle andre gebyrer og renter som er avtalt på forhånd.

Som regel vil du kunne se den totale kostnaden i det uforpliktende tilbudet du mottar, og derfor bør du alltid lese avtalen veldig nøye før du signerer og godkjenner den. De spesifikke regler varierer litt for de forskjellige lånetyper, men her tar vi utgangspunkt til et helt standard forburkslån.

Her er det slik at du må betale beløpet inklusiv renter og gebyrer ved forfall. Dersom du ikke betaler innen den avtalte datoen kan du bli pålagt å betale forsinkelsesrenter, altså ekstra renter i tillegg til eet eksisterende beløpet.

I særlige tilfeller kan selskapet faktisk også kreve at du innfrir lånet før forfallstiden. Det kan de gjøre dersom du går konkurs eller kommer under gjeldsforhandlinger, eller dersom du vesentlig misligholder lånet. Det finnes altså noen særlige muligheter for långiver dersom du i høy grad ikke betaler rettidig, og det kan samtidig bli dyrt for deg å misse betalingsdatoen på grunn av ekstra renter og kostnader.

Husk på at du som låntaker alltid har plikt til å nedbetale til tiden, og det er ditt eget ansvar å sørge for rettidig betaling til långiver.

Rettigheter ved låneoptakk

Du har selvfølgelig også noen rettigheter når du tar opp et lån på nett. Først og fremst har du krav på å få opplyst en rekke opplysninger om lånet. Dette kalles selskapets opplysningsplikt, og det skal sikre deg at du har alle de nødvendige informasjoner om ditt lån FØR du godkjenner det.

Opplysningene skal du kunne få skriftlig, og de må inkludere som minimum effektiv årlig rente, årlig nominell rente samt alle øvrige gebyrer og lånekostnader. Du må også få opplyst detaljer om nedbetaling, inklusiv størrelse, antall og forfallstid av dine innbetalinger i hele låneperioden. I forbindelse med dette må du også kunne se det samlede beløpet som skal betales.

Selskapet har faktisk også såkalt frårådningsplikt, der de må råde deg til ikke å ta opp lån som du ikke har evne til å betjene. Selskapet må opplyse deg skriftlig om dette, og det må de gjøre både før avtalen inngås og når lånet utbetales. Du kan selvfølgelig velge ikke å følge rådet, og da har långiver fortsatt gjort sin plikt, og du kan ikke komme med etterfølgende krav til nedskrivning av gjeld eller lignende.

Det er naturligvis også slik at långiveren ikke fritt kan endre den signerte låneavtalen dersom det er til skade for deg, uten at du godkjenner endringen. Unntaket oppstår dog dersom långiver har tatt forbehold for slike endringer i avtalen. Det kan være endring av rente, gebyrer og andre kostnader. Endringene må dog fortsatt være saklig begrunnet, og husk på at du da selv har underskrevet avtalen og lest at det står i vilkårene.