Refinansiering med medsøker

Vil du refinansiere dine dyre smålån og gjeld, da finnes det en lang rekke muligheter til dette. Mange online långivere tilbyr denne tjenesten til ganske gode vilkår.

En av de tingene, som kan gjøre vilkårene enda bedre for deg, er ved å ha en medsøker. Her kan du lese litt mer om, hva refinansiering med medsøker egentlig er, og hvorfor du kan bruke det til din fordel.

Du kan søke refinansiering med medsøker

Langt de fleste selskaper tilbyr, at du kan søke refinansiering med medsøker. Dette betyr, at både du og en annen søker om lånet i fellesskap. Medsøkeren kan være et familiemedlem, en god venn, en kollega eller lignende. Det er bare viktig, at det er en person, som du stoler på (og som stoler på deg).

Her kan du søke refinansiering og lån med medsøker helt uforpliktende:

Som hovedregel er det hovedsøkeren, som har ansvaret for lånet. Men medsøker blir dog ansvarlig, dersom hovedsøker slutter å nedbetale lånet. De overtar slik det fulle ansvaret og er derfor på lik linje med hovedsøker ansvarlig for lånet.

Hos noen selskaper finnes det et krav om, at medsøker må ha samme adresse som deg, og det begrenser selvfølgelig mulighetene.

Refinansiering med medsøkerDerfor er det veldig viktig, at dere har en klar avtale om nedbetalingen av lånet. Forskjellige selskaper kan ha litt varierende regler for refinansiering med medsøker. Av den grunnen bør både du og din medsøker alltid lese lånets vilkår og retningslinjer nøye.

Fordeler ved å ha en medsøker

Med en medsøker får du en sterkere økonomi. Dere er nå to om å betale lånet, og du har en ‘back-up’, dersom du ikke klarer nedbetalingen. Det gir långiveren en større sikkerhet, og derfor kan de plutselig gi noen bedre vilkår.

Først og fremst har du større sjanse for å få innvilget lånet. Dette gjelder spesielt, dersom du skal låne store beløp til refinansiering, ettersom disse er vanskeligere å få godkjent. Mange selskaper har et krav om inntekt, og dette er lettere å oppfylle med en medsøker. Her er det nemlig deres felles inntekt, som presenteres for långiveren.

Den større tryggheten hos banken betyr også, at de kan tilby dere en lavere rente på lånet. Dette skyldes, at dere i fellesskap får en bedre kredittvurdering, enn du hadde fått på egen hånd. På denne måten kan du spare mye penger på nedbetalingen og ha en vesentlig lavere månedlig ytelse. Det er ikke mye mer tidskrevende å søke om refinansiering med medsøker enn uten.

Du fyller ut skjema på helt vanlig vis, men må selvfølgelig skrive inn informasjoner om medsøkeren også. Søknadprosessen kan fortsatt gjennomføres i løpet av få minutter, og du får svar innen kort tid på samme måte som vanlig.

Større sjanse for godkjenning

Som sagt er det enklere å få innvilget lånet til refinansiering, når du søker med medsøker. Så har du problemer med å leve opp til långiverens krav for inntekt, da bør du vurdere å ha med en medsøker på søknaden. Det er veldig viktig, at dere på forhånd avtaler, hvordan prosessen skal forløpe. Som hovedsøker finnes det ikke noen vesentlige ulemper, siden du får et lån med bedre vilkår, som du fortsatt kan bruke til å refinansiere dyre forbrukslån eller refinansiere din forbruksgjeld.

Så situasjonen er egentlig ikke endret for deg, når det gjelder risiko og bruk av pengene. Men medsøker risikerer å komme i en dårlig situasjon, dersom hovedsøker misligholder lånet. I verste tilfelle kan medsøker få betalingsanmerkninger, hvis lånets forpliktelser ikke overholdes.

Så finn en medsøker, du stoler på, og som stoler på deg. Og ta en ærlig snakk om, hvordan tingene skal foregå. Det er viktig, at dere begge er med i prosessen fra start til slutt, slik at det ikke oppstår noen uenigheter eller misforståelser. Har dere styr på deres interne avtaler og forhold, da er refinansiering med medsøker en veldig god løsning, som du kan få stor fordel av.